Image
0
Image

İstanbul Proje Akademisi

BİLGİLENDİRME

Ufuk Avrupa Çağrıları Özelinde 36 adet Webinar Organizasyonu ile Düzenli Bilgilendirme Yapıyoruz

EĞİTİM

• Temel düzeyde 4 saatlik 12 adet,
• Orta düzeyde 8 saatlik 8 adet,
• İleri düzeyde 18 saatlik 4 adet
Eğitim Programı Düzenliyoruz

EŞLEŞTİRME

  • Firma- Akademisyen- Çağrı Eşleştirmeleri Yapılması için;

   • Ulusal Proje Pazarları (6 adet)
   • Uluslararası B2B Eşleştirme Etkinlikleri (4 adet)

   düzenliyoruz

PROJE GELİŞTİRME DANIŞMANLIĞI

  • İnovasyon Karnesi Uygulaması ve Saha Ziyaretleri ile 120 firmalara birebir destek sunuyoruz.
  • Firmalar için Uygun Fon Modeli, Proje Çağrıları ve Konsorsiyum Ortaklarını tespit ediyoruz.
  • Firmalara Proje Yazımında Mentörlük veriyoruz.

AĞ OLUŞTURMA

 • 350 sanayi firmasının Ar-Ge kapasitesi ve yetkinliği hakkında bilgiler içeren Sanayi Envanteri’ni oluşturuyoruz.
 • Sanayi Firmalarımızı ve Akademisyenlerimizi daha nitelikli projeler ortaya koyabilmek için eşleştirecek, en az 100 Akademisyen içerecek bir Akademik Ağ Haritası oluşturuyoruz.

 

 • 6 Adet Tematik Çalışma Grubu kuruyoruz:
  • Sağlık
  • Kültür, Yaratıcılık ve Kapsayıcı Toplum
  • Toplum İçin Güvenlik
  • Dijital, Sanayi ve Uzay
  • İklim, Enerji ve Hareketlilik
  • Gıda, Biyoekonomi, Doğal Kaynaklar, Tarım ve Çevre

 

 • 12 adet Tematik Ağ Oluşturma Etkinliği düzenliyoruz:

«Endüstri Buluşmaları(6)» kapsamında firmaların proje fikirleri değerlendiriliyor, geliştiriliyor

«Stratejik Ortaklıklar(6)» kapsamında akademisyen ve firmalar arası eşleşmeler sağlanacak, firmalara network desteği veriliyor

© 2022 İPA | İstanbul Proje Akademisi

Bu web sitesi, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği İstanbul Proje Akademisi Projesi kapsamında hazırlanmıştır.
İçerik ile ilgili tek sorumluluk İstanbul Sanayi Odası’na ait olup İSTKA veya T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.